tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Homeleessssmeeeenn

 
1.
"Here when you need me"
Dude my car got stolen

Ohh dude that sucks do u need a ride home?

Maybe I'll try to call a taxi

Ok HWYNM
viết bởi Homeleessssmeeeenn 08 Tháng sáu, 2009