2 definitions by Homerdave

Top Definition
To needlessly kick the ball off of the pitch during a game of pro-evolution soccer
Damn...Ed had the ball but he D-mobbed it!
#soccer #ed #needless #custard #mape
viết bởi Homerdave 10 Tháng tư, 2007
The action of a queued up undesired command in Pro-evolution soccer. May result in a D-mob.
Damn! I got the ball but mape'd it back to the opposition!
#soccer #d-mob #mistake #frustrating #funny
viết bởi Homerdave 10 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×