tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by Hood-RatMan

 
1.
A skiny white kid
Tall-Skiny white kid from the hood
viết bởi Hood-RatMan 03 Tháng tư, 2003