tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Hoof02010

 
1.
tl
too lazy, not wanting to do anything
I was tl to do my homework.
viết bởi Hoof02010 14 Tháng mười, 2007