tìm từ bất kỳ, như là trill:

1 definition by Hoshi Y

 
1.
Chinese term for a chaos nymph. Commonly used for personality references.
That woman is a raging Hundun!
viết bởi Hoshi Y 27 Tháng năm, 2008