tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Humus

 
1.
A (dutch) term often used by a theumen to adress something as cool or realy nice.
Snor! I have a holliday tomorrow :D
viết bởi Humus 19 Tháng chín, 2006