tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by I'm Guy

 
1.
Badass
That is all
viết bởi I'm Guy 06 Tháng một, 2013