tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by I Am The Walrus, Bitch

 
1.
BMR
Big Mike Retard
BMR has a broken down van again
viết bởi I Am The Walrus, Bitch 05 Tháng năm, 2010