Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

1 definition by IDoItForTehLulz

 
1.
Some one who lives on Jobseeker's allowance and marries his first cousin.
Male 1: My mate manny got maried.
Male 2: Who's the girl?
Male 1: His cousin
Male 2: What a fucking Paki!
viết bởi IDoItForTehLulz 30 Tháng sáu, 2012
236 214