tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Ina331

 
1.
To wreck a forum. aaa
Guy: Im gonna admin Guy3
Guy2: Don't admin him! He'll just pull a 321!
Guy3: No I won't, cry1 ccry2 emo.cut EMO.CUT
viết bởi Ina331 16 Tháng ba, 2008