tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by IndyIndy

 
1.
tea
Tea is simply the Ambrosia of the gods.
viết bởi IndyIndy 04 Tháng một, 2010