tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Innocence096

 
1.
a single smoke
Yo light me a loosy punk ass bitch
viết bởi Innocence096 26 Tháng tư, 2004