tìm từ bất kỳ, như là ethered:

2 definitions by Its Calum!

 
1.
Someone who is utterly tradgic
Your a trajo!

You stood there 3 hours? Trajo.
viết bởi Its Calum! 26 Tháng năm, 2008
 
2.
Polite word for fart.
What that a dunder, Geoffery?
viết bởi Its Calum! 26 Tháng năm, 2008