tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

3 definitions by Izaq

 
1.
A girl, usually Scouse, who has overdone it with the fake tan
Atomic Kitten.
viết bởi Izaq 16 Tháng bảy, 2003
 
2.
Feel rough this morning, had a visit from the Midnight Badger last night.
viết bởi Izaq 16 Tháng bảy, 2003
 
3.
Someone who is very bored.
I am the chairman of the bored.
viết bởi Izaq 16 Tháng bảy, 2003