tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Jöns-Adolf

 
1.
Can be used to describe a hefty mullet.
- Look at the mullet on that guy.
- Yeah, that's pretty macgyverific.
viết bởi Jöns-Adolf 21 Tháng hai, 2009