tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

1 definition by J'Shonqua Jones

 
1.
short version of "J'Shonqua" or "D'Shonqua". Commonly found amongst the women of the Bronx.
"Damn shonky, you crazy"
viết bởi J'Shonqua Jones 15 Tháng tư, 2009