Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

1 definition by J'Shonqua Jones

 
1.
short version of "J'Shonqua" or "D'Shonqua". Commonly found amongst the women of the Bronx.
"Damn shonky, you crazy"
viết bởi J'Shonqua Jones 15 Tháng tư, 2009
21 44