tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by J Henshaw

 
1.
The act of being hugged in an undesirable, sexual manner.
I got just got fugged by that creep.
viết bởi J Henshaw 22 Tháng mười, 2010