Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

2 definitions by J Mart

 
1.
Something of lesser quality. A worse version of something else.
You look like a broke ass Captain Planet!
viết bởi J Mart 14 Tháng tư, 2006
51 28
 
2.
Something of lesser quality. A worse version of something else.
You look like a broke ass Captain Planet!
viết bởi J Mart 01 Tháng năm, 2006
11 9