tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by J T Z

 
1.
verb- applying to vehicles, to make everything black (wheels, windows, etc) on an all white car.
lets storm troop that ride.
viết bởi J T Z 28 Tháng tư, 2009