tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by J Tocher

 
1.
The Powers That Be
It's in the hands of TPTB.
viết bởi J Tocher 31 Tháng tám, 2003