tìm từ bất kỳ, như là cunt:

3 definitions by J roc

 
1.
When something is really good
Man that shit was on time!
viết bởi J roc 18 Tháng bảy, 2004
 
2.
Wack; played out; not cool.
Yo, Usher's song is beax.
viết bởi J Roc 04 Tháng tám, 2004
 
3.
Cocaine , coke , Blow
i best be snortin' some blizzo, biotch
viết bởi J roc 27 Tháng một, 2004