tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by J-E-B

 
1.
Lumberton, New Jersey. A cursed place, whose residents may never leave New Jersey.
Dude: Hey, where do you live?
Lumbertonian: Lumberton.
Dude: Where's that?
Lumbertonian: Hell.
viết bởi J-E-B 23 Tháng chín, 2009