tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by J.P. Wiles

 
1.
Fat in the can
That girl got crisco!!!
viết bởi J.P. Wiles 20 Tháng tám, 2008