tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by JB*

 
1.
The act of cumming or the semen itself.
example 1.
Guy1. I'll hit you so hard you'll qwert your self!
guy2. Bring it on qwert monkey!
example 2.
Guy1. that dog's humping your leg
Guy2. Ughh, there's dog qwert on my leg!
Guy1. You fucking idiot
viết bởi JB* 02 Tháng sáu, 2006