tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by JCEEZ

 
1.
Basically its like this:
Soul + drugs = Funk
george clinton plays some funky ass funk
viết bởi JCEEZ 29 Tháng ba, 2006