tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by JDOO

 
1.
shorty with cute pudge
cute asian babies have pudgy rice bellies
viết bởi JDOO 09 Tháng hai, 2011