tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by JGR ll

 
1.
Man camel toe.
Bro, your pants are too tight... you're sportin a mamel toe.

Nice nutters. I can see your mamel toe!!!
viết bởi JGR ll 02 Tháng tám, 2008