tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by JIBARA20

 
1.
SOMETHING TOLD DIFFERENTLY SAID!
"WERE YOU TOLD DIFFERENTLYWISE?"
viết bởi JIBARA20 10 Tháng mười hai, 2009