tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by JLar$on

 
1.
To spend a lot of cash, especially at a strip club.
Yo, homes, I got five hundred dollars in ones. Damn, it's time to ball out!
viết bởi JLar$on 20 Tháng hai, 2008