tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by JMELL-O

 
1.
slang for wildest imagination
never in my wildamation did i think she would react like that!
viết bởi JMELL-O 07 Tháng mười hai, 2009