tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by JRRC

 
1.
Stands For The
Original Red Boys
Gang
Im A O.R.B., An Original Red Boy
viết bởi JRRC 14 Tháng sáu, 2008