tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by JTC848705

 
1.
A fat, fluffy baby seal.
Chealy you're so fat!!
viết bởi JTC848705 12 Tháng năm, 2006