tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by JWhiteson

 
1.
A high class version of marijuana. A blend of whiterhino and amazon tuscan.
Man i hit that whiteman last night and i cant even get up now!
viết bởi JWhiteson 30 Tháng năm, 2009