tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by JackLB

 
1.
Swagged Out Beyond All Recognition
Jack is so S.O.B.A.R. right now!
viết bởi JackLB 24 Tháng mười, 2011