tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by JackParow

 
1.
Afrikaans slang for when the most "kommin" person you know uses the word "kommin"
Daai girl het sopas 'n johandri gegooi.
viết bởi JackParow 18 Tháng một, 2011