tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by JakeRazor

 
1.
Gansta-ass name for Honeyoye Falls. Sups homies?
"Yo dawg I be chillin' up in Honey-o Fo'!"
viết bởi JakeRazor 21 Tháng một, 2006