tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Jamal_D

 
1.
Fuck u right back . Ya know what's cracin'
guess what yo F.U.R.B
viết bởi Jamal_D 18 Tháng mười hai, 2005