tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Jamarcus Devarion

 
1.
The pronunciation of "teeth" in ebonics. The plural of toof.
Yo nigga I gots gold on my teef.
viết bởi Jamarcus Devarion 24 Tháng một, 2008