tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

2 definitions by James Gatz

 
1.
One-hundred dollar casino chip.
"Give me three racks of high society." (Each rake contains 100 chips, 300 chips means $30,000.)
viết bởi James Gatz 06 Tháng ba, 2005
 
2.
Possessing the qualities of a skank.
Fuck, Anne. She's so skankalous.
viết bởi James Gatz 19 Tháng bảy, 2005