tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by James Sass

 
1.
Fist someone all the way up to your elbow.
you: Lets go Gork her/him!

me: Pervert!
viết bởi James Sass 05 Tháng hai, 2008