tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Jamie O'C

 
1.
Basically Means Im Going
Ben: Am gone
Danny: Arr kk Inabit
viết bởi Jamie O'C 05 Tháng mười một, 2007