3 definitions by Jamus

Top Definition
Pronounciation of fifty if you have been shot nine times (once in the mouth!)
All the girls are like fiddy, your so priddy, on my dick like i ghost-write for p diddy
viết bởi Jamus 06 Tháng hai, 2004
a fucking cint whp0m wants to ruin britain shuld be hanged or shot livcks george bushes ass
omfg ur a crazy pc twat oh no thats ony blair hu like immigrans and and is a muslim luver urggggggggggggg
viết bởi jamus 08 Tháng một, 2005
the fittest girl i know :p
is also a mean green sexual machine >???
LOL urm... hahahahahahahah
viết bởi jamus 07 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×