tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Jason Malik

 
1.
Friking crap
Ah, dude, there's some bonkerslchang on my shoe.
viết bởi Jason Malik 09 Tháng năm, 2009