tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Jason Smash

 
1.
dominate to the utmost degree
Did you see me schlominate that kid in basketball?
viết bởi Jason Smash 19 Tháng một, 2007