tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Java master

 
1.
USB
Useless school boner
"Dude then she called me to the front of the class, and i had a USB."

"Damn, thats sucks yo."
viết bởi Java master 04 Tháng hai, 2008