tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Jay Ronter

 
1.
a pipe used for smoking marijuana.
"hey man, pack up a basket" "lets go smoke a basket" "pass the basket"
viết bởi Jay Ronter 11 Tháng tám, 2006