tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Jdog1396

 
1.
To be an attention seeker, to be eager to get something.
OMG Allyx is so damn thirsty.
viết bởi Jdog1396 21 Tháng tám, 2012