tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Jenna Cool

 
1.
a denim or jean shirt.
Wow that jirt looks mighty ravishing on you Bubba.
viết bởi Jenna Cool 23 Tháng năm, 2006