tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Jesse Lee

 
1.
then my truck went Whoopa! into a tree
viết bởi Jesse Lee 17 Tháng mười một, 2004