tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Jetpur Memon from Karachi

 
1.
Urdu / Hindi word for blowjob, fellatio, BJ
My girlfriend gave me blowjob / chusa last night.
viết bởi Jetpur Memon from Karachi 23 Tháng sáu, 2011